Underhand

En del av de bostäder vi förmedlar når aldrig den öppna marknaden, detta i enlighet med våra uppdragsgivares önskemål. Beroende på den önskade nivån av diskretion anpassar vi vår marknadsföring och publik information. Franzon Du Rietz disponerar över ett omfattande kontaktnät och en köpstark databas som ständigt hålls uppdaterad.

Vi inbjuder dig att kontakta oss för ytterligare information om hur vi kan vara till hjälp. Vänligen skicka ett mail till info@franzondurietz.se så återkommer vi snarast möjligt med mer information och för att diskutera hur vi kan möta dina specifika behov.