Underhand

En del av de bostäder vi förmedlar hamnar aldrig på den öppna marknaden efter önskemål från våra uppdragsgivare. Beroende på nivå av diskretion anpassar vi marknadsföring och publik information. Franzon Du Rietz har ett brett kontaktnät och ett köpstarkt register som ständigt hålls uppdaterat.

Kontakta oss för ytterligare information om hur vi kan hjälpa dig genom att maila till info@franzondurietz.se